Syns det inte -finns det inte

Jag är så trött på den mentaliteten inom sjukvården. Man litar blint på provsvar och kan man inte hitta något svar med dagens metoder så avskrivs allt som psykiskt. Jag vill inte alls förringa psykisk ohälsa då jag själv är drabbad. Jag vill bara att man är medveten om att även psykisk sjukdom kan bero på fysiska orsaker. Det får heller inte bli så att psykiatrin blir en slaskhög för okända/ovanliga diagnoser som egentligen inte hör hemma där. 

Åsikten att allt man inte kan se och ta på är psykiskt speglar också av sig i media. De senaste dagarna har Expressen haft med artiklar där personer menar att ME/CFS är psykiskt och går att behandla med KBT och GET (gradvis utökad träning). Att likställa ME med depression blir för oss drabbade enormt underligt och visar på stora kunskapsbrister som kränker oss sjuka. Inte pga av att det är fult att ha en psykisk sjukdom utan för att behandlingarna för t.ex depression och utmattning kan vara direkt skadliga för ME-sjuka.

Den forskning som finns idag visar dessutom på att ME/CFS faktiskt är en fysisk sjukdom men eftersom det forskningsområdet är så eftersatt så finns det idag inget enkelt test att ta. Det beror delvis just på den föråldrande synen man har, dvs att sjukdomar som vi idag inte kan upptäcka sitter i huvudet.

Tittar man historiskt är det här inget unikt för ME/CFS. Det fanns en tid då sjukdomar som idag är fullt accepterade som fysiska ansågs vara psykiska. I takt med att forskningen går framåt och mätmetoderna utvecklas så kommer vi att omvärdera sjukdomar och behandlingar precis som vi gjort tidigare i historien. 

Därför tycker jag att läkare, journalister och personer med andra specialiteter ska vara väldigt försiktiga i sina uttalanden om en så pass svår sjukdom som ME/CFS. Att dessutom gå ut i tidningar och fortsätta beskriva sjukdomen som psykisk utan att ha belägg för det och utan att ta till sig senaste forskning på området är inte etiskt försvarbart enligt mig. Det är många som skulle behöva läsa på och det inkluderar tyvärr i största mån läkare. Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

RSS 2.0