Yttrandefrihet & demonstration

Det verkar som folk i det här landet inte har förstått vad yttrandefrihet innebär. Det innebär såklart att människor med andra åsikter än du själv har rätt att uttrycka sig. Du behöver med andra ord inte gilla det som sägs.


Blir så irriterad på motdemostranterna som tar till våld mot nazisterna och framförallt mot polisen. Jag delar absolut inte samma åsikter som nazisterna men det gör det inte okej att störa deras demonstration. Vill man visa sitt missnöje kan man göra det fredlig med en motdemonstration på annan plats.
Skulle nazisterna detta till trots ändå inte klara av att genomföra en fredlig demonstration så ska självfallet tillståndet ryka. Låt deras sjuka åsikter och beteende tala för sig själva och ge dem inte mer uppmärksamhet, för det är exakt vad de är ute efter.

RSS 2.0