HSP

Jag har kollat lite på YouTube och kom in på högkänslighet. Jag vet sedan jag blev sjuk 2011 att jag har det här personlighetsdraget. Men innan dess och även nu ställer det till olika svårigheter

Samhället är inte längre uppbyggt för oss som blir utröttade snabbt och behöver mycket återhämtning, vilket resulterar i att många HSP:are blir sjuka och mår dåligt. Idag är det arbetslinjen och prestation ihop med effektiviseringar som styr samhället. Det är inte enbart för högkänsliga detta leder till problem däremot är du mer sårbar. 
 
För min del innebär det att jag alltid har haft ett större behov av återhämtning än många jämnåriga. Jag har alltid föredragit att umgås med små grupper av människor och jag har ett stort behov av en lugn och trygg miljö med få intryck. Jag är mer åt det introverta hållet även om jag blivit mer extrovert  och spontan med åren. Jag är analyserande och lite försiktig och vill tänka igenom mina beslut, vilket såklart tar energi. Det har gjort att jag känt mig annorlunda i förhållande  till andra i min ålder och undrat varför inte jag orkar lika mycket som dem. Jag kände oro redan i gymnasiet för att jag inte skulle orka arbeta heltid. Det fick mig såklart att undra vad det var för fel på mig? Sådana tankar har såklart uppkommit under åren men då gick det att vila sig bättre. Hela min familj har det här personlighetsdraget mer eller mindre så jag har alltid mått bra i de relationerna.  

För min del har det faktiskt visat sig innebära en svårighet i arbetslivet och i privatlivet. Att arbeta som förskollärare är inget jag i dagsläget rekommenderar om man är högkänslig. Däremot tror jag att om förskolan fick tillräckligt med resurser skulle människor med det här personlighetsdraget kunna vara fantastiska pedagoger och samtidigt må bra. 

För att orka fick jag sätta privatlivet lite på paus men jag blev ändå sjuk. Ångesten kan jag koppla direkt till mitt personlighetsdrag däremot kan man få ME oavsett om man är HSP:are eller inte. Däremot misstänker jag att min kropp varit extra känslig för stress och det i sig kan sänka immunförsvaret så man blir mottaglig för infektioner. Som HSP:are har du dessutom i grunden redan ett känsligare nervsystem.

Jag hoppas att samhället förändras så att det anpassas efter våra olika förutsättningar istället för som nu. Nu måste vi alla pressa oss till den grad att vi blir sjuka. Personlighetsdrag och låga energinivåer pga att man går emot sin kropp och själ ska botas med KBT och mindfullness (kan vara bra i vissa avseenden). Det visar väl om något på ett sjukt samhälle. RSS 2.0