Skov

Det verkar som jag är inne i ett skov där inflammationerna har flammat upp. Det verkar vara vanligt för mig att få det på våren. 

När jag först insjuknande började mina första symtom i februari/mars för att sedan slå till med full kraft på sommaren. När jag "återinsjuknade" kraschade jag totalt i februari/mars. Jag tänker som så att kroppen redan var i ett sämre utgångsläge andra gången så kraschen kom väldigt snabbt. 

Det verkar logiskt att skovet kommer på våren om man utgår från kinesisk medicin eftersom kroppen ställer om sig och rensar ut på våren och när kroppen är svag orkar den inte med. Mina jobbigaste symtom nu är brännande smärta, stickningar, domningar och utmattning. Även oron i kroppen ökar tyvärr i samband med inflammationer men det verkar jag kunna hålla i shack men egenbehandling.
RSS 2.0